| IN THE HEART OF NATURE | Văn Tiến & Thị Chung

Giữa một Mộc Châu bạt ngàn,
Giữa núi trời giao nhau
Giữa rừng hoa lộng lẫy này,
Trước sự chứng kiến của thiên nhiên,
Em đã nói lời rằng: Em yêu anh mãi mãi
Như sự trường tồn của cây cỏ

Studio Quy Nhơn