NGỌC HIỂN & THANH THƯ

Sóc Sơn, nhật ký tháng 4.
Tôi thích nụ cười của em,
Mặt trời sáng ngời của tôi.

Studio Quy Nhơn